Oktober 2020

”Korup Blomstrer” snart – i Kalørkrydset
Den 11. okt. mødte vi op ved Kalørkrydset, for nu skulle der sættes løg i jorden. Vi talte med Bodil Nielsen og Hanne Præst – initiativtagere til projektet. Løgene er indkøbt for midler fra kommunen til yderområderne. Men der er mange løg endnu og man savner hænder til at hjælpe med arbejdet.