Februar 2022

Galgemøllen
På Rugårdsvej ligger en mølle, som kaldes Galgemøllen. Vi hører her om møllen – fortalt af daværende ejer Jørgen Hansen, Villestofte Mølle – til Heinrich Wilkens i 2003.
Vi får også en rundvisning indenfor i møllen. Optagelserne er lånt af Paarup Lokalhistoriske Arkiv.

Så blev der endnu en fest for de frivillige fra Forstadspuljen ”Korup Blomstrer”.
En musikalsk oplevelse med ”The Reillyes” og irsk folkemusik. Vi bringer her et uddrag fra aftenen.

”Irsk Aften” i KKIC for de frivillige
Så blev der endnu en fest for de frivillige fra Forstadspuljen ”Korup Blomstrer”.
En musikalsk oplevelse med ”The Reillyes” og irsk folkemusik. Vi bringer her et uddrag fra aftenen.