Maj 2019


Nostalgi 23. maj 2004
1. Hold Korup ren – vores veje
2. Stavgang
3. Høns i BH-klassen
4. Lille Pederstrup


Ved en uformel sammenkomst er der blevet overdraget to værker til udsmykning i Sognegården. Aktiverne fra den nedlagte Korup Sogns Kunstforening har finansieret indkøbet, – og de to værker blev overdraget til formanden for menighedsrådet. Kunstneren David Moodie fortalte om sin mobile.


Michael Jacobsen fra forældreforeningen KIF Fodbold og Thomas Argiris, formand for KTFF, fortæller om den kommende byfest med Kjærs Tivoli, øltelt med underholdning, fællesspisning og meget mere. Hør om de tre festdage på ”cirkuspladsen” for enden af Kalørvej.


Korup blev i 2018 tilgodeset med et større beløb fra kommunens pulje – Borgerne bestemmer. En del af pengene til – ”Korup Blomstrer” – blev efter afstemning afsat til pilehytter ved legepladsen. Vi mødte op ved opsætningen og talte med et par medlemmer af grundejerforeningen.