September 2020

Skovfitness i Hole Skov
Vi er taget en tur i Hole Skov for at følge Line Foldager Hartwigs tilbud om motion i naturen. Mange mødte op for at få rørt musklerne på en motionsbane, Line havde lavet af skovens træer og stammer. Det foregår om søndagen fra 10.00 til 11.00. Se nærmere på Facebook: Sundmedline.dk


Menighedsrådsvalg i Korup
I Korup Sognegård har der netop været afholdt valg til menighedsrådet – første gang efter en ny valgform. Rådet vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. Vi talte med kasserer Hans Herman Bønnelykke efter valget, som altså er afgjort her, hvis ikke der kommer en ny liste inden 4 uger. (www.korupkirke.dk)


Hvad skal der ske med området ved Højbjergbanen?
Området ved den tidligere motorcrossbane kan blive et rekreativt område. Højbjerg-gruppen har ryddet en sti fra klubhuset og ned til åen. Claus Møller fortæller om planerne. Og så var vi med til Åbent Hus lørdag den 5. september ved Korup Lokalråd. Efter en tur på den tilrettede sti kunne man efterfølgende komme med ønsker og idéer til området. Vi talte med formanden for Korup Lokalråd Marlene Dyrelund.


Maleholdets udstilling 2020
Den 4. sept. holdt Aktiv Korup fernisering i KKIC. Elevholdet under Yonna Tornehave udstillede malerier, akvareller og tegninger fra årets sæson. Desuden var der udstilling af andre kreative hold. Finn Reifling viste billeder og fortalte om ”Sortehusene”.